• Договори про перехід та передачу права власності (купівля-продаж, міна (обмін), дарування, пожертва, рента, довічне утримання (догляд), спадковий договір) нерухомого та рухомого майна;
  • Договори про заставу (іпотеку) майна i транспортних засобiв, що підлягають державній реєстрації;
  • Договори купівлі-продажу (приватизації) державного чи комунального майна;
  • Договори позики;
  • Договори про поділ, виділ та розрахунок часток об'ектів нерухомого майна;
  • Договори оренди майна, найму будівлі або iншoї капітальної споруди (їx окремої частини);
  • Договори найму транспортних засобiв, позички транспортного засобу;
  • Договори про створення акціонерних товариств, установчі договори;
  • Договори управління нерухомим майном;
  • Посвідчення інших договорів, що не суперечать нормам чинного законодавства.